Category: ECUTEK TUNING

ผลงานจูนอัพเกรดความแรงของรถยนต์ โดยใช้ ECUTEK เป็นซอฟแวร์ในการจูนจากอังกฤษ ซึ่งสามารถอัพเกรดความแรงของ 86, BRZ, GR-Yaris และ GTR ได้ ซึ่งผลงานของเรานั้นส่วนใหญ่จะเป็น 86 และ BRZ ส่วนใหญ่ แต่รุ่นอื่นเราใช้แพลตฟอร์มอื่นการจูนได้เช่นกัน ไม่ว่าจะซอฟแวร์ไหน เราก็สามารถจูนได้ครับ
Facebook
LINE
Instagram