จูน 86 NA มีแต่เฮดเดอร์ 193 แรงม้าที่ล้อ จากเดิม 160 แรงม้าที่ล้อ โดยใช้ Ecutek จูนโดย RACETOOL

Facebook
LINE
Instagram