นโยบายการดำเนินธุรกิจ (การยกเลิก การคืนเงิน)

การให้บริการในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพและเป็นธรรมต่อลูกค้าเป็นหัวใจหลักของ RACETOOL ดังนั้นเราจึงพัฒนานโยบายที่มีความชัดเจน โปร่งใส เพื่อให้ลูกค้าได้รับความเข้าใจอย่างถ่องแท้:
  1. การยกเลิกบริการ: ลูกค้าสามารถยกเลิกบริการได้ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาที่นัดหมายโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ การยกเลิกที่เกิดขึ้นหลังจากเวลาดังกล่าวจะถือว่าเป็นการยกเลิกที่ไม่สม่ำเสมอ และจะมีค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในข้อตกลงการให้บริการ
  2. การคืนเงิน: ลูกค้าที่ยกเลิกบริการในเวลาที่กำหนดจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน หากยกเลิกเกินเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงิน ยกเว้นในกรณีที่ RACETOOL ไม่สามารถให้บริการตามที่ได้นัดหมายไว้
    1. จูนรถ หากลูกค้ารับรถไปแล้วภายใน 2 วัน หากยกเลิกเกินเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงิน ยกเว้นในกรณีที่ RACETOOL ไม่สามารถให้บริการตามที่ได้นัดหมายไว้
    2. ของแต่งรถยนต์ หากลูกค้าได้ทำการออเดอร์ และมัดจำกับเราแล้ว และเราได้ทำการสั่งกับทางต่างประเทศ หรือดีลเลอร์ต่างๆ ทางเราจะไม่สามารถคืนเงินมัดจำได้ทุกกรณี
    3. กรณีลูกค้าไส่ของแต่งกับเราและขับไปใช้งานเรียบร้อยมากกว่า 1 วัน ทางเราจะไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี
Facebook
LINE
Instagram