รอบเดินไม่นิ่ง Idle RPM ขึ้นๆลงๆแปลกๆทำอย่างไร

Facebook
LINE
Instagram