คอยล์ APR VW AUDI R8

12,000.00฿

Category: Tag:
คอยล์ 𝘼𝙋𝙍 𝙁𝙤𝙧 𝙑𝙬/𝘼𝙪𝙙𝙞
𝐅𝐢𝐭𝐬 𝟐𝟎𝟎𝟓-𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐀𝐮𝐝𝐢 𝐀𝟑, 𝐀𝟒, 𝐀𝟓, 𝐀𝟔, 𝐀𝟕, 𝐀𝟖, 𝐚𝐥𝐥𝐫𝐨𝐚𝐝, 𝐐𝟑, 𝐐𝟓, 𝐐𝟕, 𝐑𝟖, 𝐑𝐒𝟒, 𝐑𝐒𝟓, 𝐒𝟒, 𝐒𝟓, 𝐒𝟔, 𝐒𝟖, 𝐒𝐐𝟓, 𝐓𝐓, 𝐓𝐓 𝐑𝐒, 𝐓𝐓𝐒, 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐨𝐫𝐠𝐡𝐢𝐧𝐢 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐚𝐫𝐝𝐨, 𝐇𝐮𝐫𝐚𝐜𝐚𝐧, 𝐏𝐨𝐫𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐂𝐚𝐲𝐞𝐧𝐧𝐞, 𝐏𝐚𝐧𝐚𝐦𝐞𝐫𝐚, 𝐕𝐨𝐥𝐤𝐬𝐰𝐚𝐠𝐞𝐧 𝐁𝐞𝐞𝐭𝐥𝐞, 𝐂𝐂, 𝐄𝐨𝐬, 𝐆𝐨𝐥𝐟, 𝐆𝐨𝐥𝐟 𝐑, 𝐆𝐓𝐈
Less Dwell Time But More power! คุณสมบัติพิเศษสำหรับคอยล์ซิ่ง APR หลายคนคงจะไม่เข้าใจว่า Dwell Time คืออะไร คือช่วงเวลาที่คอยล์นั้นชาตไฟเพื่อจุดระเบิดนั่นเอง โดยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถมีช่วงเวลาชาตไฟเพื่อจุดระเบิดที่ไวกว่า Coil โรงงาน ฉนั้นเมื่อ Dwell Time น้อยจึงสามารถให้กำลังไฟที่คงที่และเสถียรกว่า
Facebook
LINE
Instagram