ท่อแต่ง Tomei Full Titanium Muffler Kit Expreme TI สำหรับ Subaru Brz และ Toyota 86 GR86

มาแล้วท่อโตเม่สำหรับ GR86 และ New Brz ที่จะให้เสียงที่เร้าใจกว่าเดิม พร้อมเพิ่มพละกำลังให้กับรถคุณ

This kit includes all the components necessary for installation including the bolts and nuts. Bolt Smooth Paste is also included to help prevent the bolts becoming seized under heat.

86/
FR-S
[ZN6]
BRZ
[ZC6]
86
[ZN8]
BRZ
[ZC8]
FA20 FA24
2021- 2012-
2021
2021
New
TYPE-80
Ver.2
TB6090-SB05A
New
TYPE-D
TB6090-SB05B
TYPE-60R TB6090-SB03A
TYPE-60S TB6090-SB03B
TYPE-80 TB6090-SB03C

 

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8
86/
FR-S
[ZN6]
BRZ
[ZC6]
86
[ZN8]
BRZ
[ZD8]
FA20 FA24
2012-
2021
2012-
2020
2021
EQUAL
LENGTH
TB6010-SB03A
INVENTORY→
✓,✓,
EXHAUST
MANIFOLD
UNEQUAL
LENGTH
TB6010-SB03B
INVENTORY→
✓,
JOINT PIPE TB6060-SB03A
INVENTORY→
✓,✓,
MID PIPE TYPE-80 TB6100-SB03B
INVENTORY→


*6MT
only


*6MT
only


*6MT
only


*6MT
only
TYPE-60 TB6100-SB03A
INVENTORY→


*6MT
only


*6MT
only


*6MT
only


*6MT
only
MUFFLER New
TYPE-80
ver.2
TB6090-SB05A
INVENTORY→
✓,✓,✓,✓
New
TYPE-D
TB6090-SB05B
INVENTORY→
✓,✓,✓,✓
TYPE-60S TB6090-SB03A
INVENTORY→
✓,✓,
TYPE-60R TB6090-SB03B
INVENTORY→
✓,✓,
TYPE-80 TB6090-SB03C
INVENTORY→
✓,✓,
Facebook
LINE
Instagram