Wagner Tuning

ของแต่งรถจากประเทศเยอรมันนี ชุดอัพเกรดความแรง และลดความเย็นให้กับรถยนต์ของคุณไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำ ท่อร่วมไอดี หรือดาวไปป์ (Wagner Intercooler, Wagner Catless/Sportcatted Downpipe) ซึ่ง RACETOOL ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนของแต่งรถยนต์จากค่าย Wagner ซึ่งประกอบไปด้วย BMW, VW, Benz, Audi, Lamboghoni, Ford, Prosche และ Supra

ชุดอัพเกรดหรือของแต่งที่โดดเด่นของ Wagner นั้นคือ อินเตอร์คูลเลอร์ที่จะช่วยลดอุณหภูมิของคูลแล้นให้ลดลงเมื่อรถยนต์มีการจูนเพิ่มความแรงขึ้น และชุดท่อแต่งดาวน์ไปป์ ที่จะช่วยในเรื่องการไหลของอากาศให้ดีกว่าของเดิม

Showing all 6 results

Facebook
LINE
Instagram